Postup výroby destilované vody

 

Technologický postup výroby destilované vody

 

  

1. stupeň

5 mikronový polypropylenový sedimentační filtr který efektivně odstraňuje rez, písek a další mechanické nečistoty ze vstupní vody

2. stupeň

aktivní uhlí které absorbuje z vody těžké kovy, organické chemikálie a až 99% chlóru

3. stupeň 

reverzní osmóza (srdce výroby destilované vody) odstraňuje z vody případné následující látky olovo,měď baryum,chrom, rtuť,sodík, vápník, fluoridy, dusitany dusičnany, selen

4. stupeň

deionizace  je poslední úprava vody kde je destilovaná voda zbavena zbytkových nečistot které membrána reverzní osmózy nezachytí, jedná se o fosfáty, křemičitany, nitráty. Voda dosahuje méně jak 1uS/cm (dle složení vstupní vody)