Co je demineralizovaná voda

Co je demineralizovaná voda?

 

Demineralizovaná voda je čirá, bezbarvá, v silné vrstvě namodralá kapalina bez chuti a zápachu. Za normálního tlaku 101 kPa má teplotu tání 0 °C a teplotu varu 100 °C. Největší hustotu 1g/cm3 má voda při 4 °C. Nejsnazší metodou získání skoro čisté vody ze směsi je nanofiltrace za pomocí nízkotlaké reverzní osmózy.

Jak se demineralizovaná voda vyrábí?

 

Vysoké kvality demineralizované vody se dosahuje reverzně osmotickým (RO) procesem, při kterém je voda zbavována rozpuštěných minerálních látek až o 96 % a organických látek až o 98 % vůči vstupní vodě.

Technologie reverzní osmozy se využívá především při přípravě pitné vody v úpravně-čističce na vodu pro domácnost a průmysl... pro filtraci a odstranění železa, manganu, radonu,těžkých kovů, pesticidů, dusičnanů, tvrdosti vody, bakterií, virů aj....

Přístroje na výrobu demineralizované vody se skládají z filtru na odstranění mechanických nečistot, filtru na odstranění chlóru a těžkých kovů, reverzně osmotického modulu a ionexové patrony.

Více viz.Technologický postup výroby destilované vody

 

Příklady využití:

  • destilovaná voda do domácích i průmyslových zvlhčovačů vzduchu
  • destilovaná voda do domácích i průmyslových klimatizačních zařízení a čističů vzduchu
  • destilovaná voda do autoakumulátorů
  • destilovaná voda na ředění letních směsí do ostřikovačů
  • destilovaná voda na ředění zimních směsí do ostřikovačů
  • destilovaná voda na přípravu chladících směsí do chladičů
  • destilovaná voda pro fotolaboratorní roztoky
  • destilovaná voda pro chemické účely