O demineralizované vodě

  

Co je demineralizovaná voda?

Demineralizovaná voda se vyznačuje tím, že je snížena až o 96% minerálních látek a až o 98% organických látek vůči vstupní vodě, tím pádem nezpůsobuje tvorbu vodního kamene ve Vašich spotřebičích.

Demineralizovaná voda je čirá, bezbarvá, v silné vrstvě namodralá kapalina bez chuti a zápachu. Za normálního tlaku 101 kPa má teplotu tání 0 °C a teplotu varu 100 °C. Největší hustotu 1g/cm3 má voda při 4 °C.

Jak se demineralizovaná voda vyrábí?

Vysoké kvality demineralizované vody se dosahuje reverzně osmotickým (RO) procesem, při kterém je voda zbavována rozpuštěných minerálních látek až o 96 % a organických látek až o 98 % vůči vstupní vodě.

Technologie reverzní osmozy se využívá především při přípravě pitné vody v úpravně - čističce na vodu pro domácnost a průmysl, pro filtraci a odstranění železa, manganu, radonu,těžkých kovů, pesticidů, dusičnanů, tvrdosti vody, bakterií, virů atd.

Přístroje na výrobu demineralizované vody se skládají z filtru na odstranění mechanických nečistot, fitru na odstranění chlóru a těžkých kovů, reverzně osmotického modulu a ionexové patrony.

 

Příklady využití:

  • destilovaná voda do domácích i průmyslových zvlhčovačů vzduchu
  • destilovaná voda do domácích i průmyslových klimatizačních zařízení a čističů vzduchu
  • destilovaná voda do autoakumulátorů
  • destilovaná voda na ředění letních směsí do ostřikovačů
  • destilovaná voda na ředění zimních směsí do ostřikovačů
  • destilovaná voda na přípravu chladících směsí do chladičů
  • destilovaná voda pro fotolaboratorní roztoky

 

 Postup výroby demineralizované vody

 

  

 

Popis jednotlivých stupňů čištění

1. stupeň

1 mikronový polypropylenový sedimentační filtr který efektivně odstraňuje rez, písek a další mechanické nečistoty ze vstupní vody

2. stupeň

aktivní uhlí které absorbuje z vody těžké kovy, organické chemikálie a až 99% chlóru

3. stupeň 

reverzní osmóza (srdce výroby demineralizované vody) odstraňuje z vody případné následující látky olovo,měď baryum,chrom, rtuť,sodík, vápník, fluoridy, dusitany dusičnany, selen

4. stupeň

deionizace  je poslední úprava vody kde je demineralizovaná voda zbavena zbytkových nečistot které membrána reverzní osmózy nezachytí, jedná se o fosfáty, křemičitany, nitráty.