Kriteria pro demineralizovanou vodu

 

Hlavním kritériem pro technickou demineralizovanou vodu je jeho koduktivita (měrná elektrická vodivost) μS.cm-1 kterou garantuji na hodnotu max 20 μS.cm-1 dle viz technická specifikace vody.